Manika Nagare

Visible Edge 

2013.1.19-2013.2.23

Yuka Tsuruno Gallery, Tokyo
ユカ・ツルノ・ギャラリー、東京