Manika Nagare

余波/Nagori


2023

81.0 x 90.0 cm

31 7/8” x 35 3/8”

Oil on canvas

Photo: Ken Kato