Manika Nagare

眺めいだす/Through a Distant Eye


2020
M80(89.4 x 145.5cm)

35″x58″
Oil on canvas
Photo: Ken Kato