Manika Nagare

眺めやる/Through a Farway Eye


2020
M80(89.4 x 145.5cm)

35 1/8″ x 57 1/8″

Oil on canvas
Photo: Ken Kato